DOMENICA INTERIÉR s. r. o.
Družstevná 654, 010 04 Žilina
Slovak Republic
domenica@domenicainterier.sk
tel: +421417645728-9